Nieuws

Vrije trainingen beter verdelen over de dag

Hallo Allemaal,

Onlangs ontstond er veel discussie op de baan met betrekking tot het aantal mensen die te gelijk in de baan mogen rijden. Ook het bestuur vindt dit vervelend maar wij moeten ons nu eenmaal aan onze vergunning houden.
Het grootse probleem is dat iedereen die ingeschreven heeft zich al meldt wanneer het kan met als gevolg opstoppingen op het startveld. Wij willen daarom het aantal rijders beter verdelen over de dag.
Het plan is nu om in twee groepen te gaan rijden. Een ochtend groep en een middaggroep. We gaan er vanuit dat iedere deelnemer 3 keer kan trainen in 1 dagdeel.
Als rijder moet je inschrijven voor de ochtend- dan wel middag-sessie en aangeven tot welke groep je behoord. We onderscheiden 4 groepen n.l. 50cc (kleine baan), 65cc en 85cc grote en kleine wielen, Beginners en Gevorderden.
Binnen 1 sessie kunnen maximaal 70 personen inschrijven, per groep kunnen dan maximaal 20 personen inschrijven (want dat staat in onze vergunning). Zoals eerder gezegd rijden de 50cc op de kleine baan, de rest rijdt op de grote baan in groepen 
65cc, 85cc krijgt 15 minuten, daarna de beginners en als laatste de gevorderden rijden dan 30 minuten. Dit wordt dan drie keer herhaald.
Voor de middag groep geldt hetzelfde principe.
Op deze manier krijgen we een betere verdeling over de dag en minder opstoppingen.
Dat kantine gaat pas na 12:00 open.

Het is ook nieuw voor ons maar wij willen ervaring opbouwen hoe deze opzet gaat werken. Wij hopen op uw medewerking.

Het schema zal na 8 april in werking treden omdat de komende weken er wedstrijden en begeleide trainingen gepland staan.