Reglementen

Coronaprotocol

Dit protocol is een aanvulling op het ‘Algemeen protocol verantwoord sporten’ van NOC*NSF, de Vereniging Sport en Gemeenten en ‘Sportspecifiek protocol circuit motorsportactiviteiten corona’ van de KNMV. Alle msv SALZ regelementen blijven onverminderd van toepassing.

Uitgangspunten KNMV

· Richtlijnen RIVM zijn te allen tijde leidend.

· Beperk het reizen tot een minimum en ga naar het dichtstbijzijnde circuit.

· Hygiëne van gebruikers staat voorop.

· Tot nader order van toepassing op alle activiteiten georganiseerd op het circuit. De organisator van een activiteit zal de circuitexploitant assisteren bij de handhaving en naleving van de maatregelen.

· Ter voorkoming van samenkomst van te grote groepen mensen worden maximaal 1 begeleider per rijder toegelaten tot de activiteiten.

· Strikte controle en handhaving is van essentieel belang om een succesvolle implementatie van de code te garanderen.

Dit protocol is van toepassing op iedereen die het circuit van msv SALZ betreedt. In dit geval betreft dit vrijwilligers, rijders en begeleiders.

Uitgangspunten msv SALZ

· Houdt te allen tijde 1,5m afstand op een ieder ander.

· Blijf thuis in geval van klachten (neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts). Ook wanneer iemand in jouw huishouden klachten heeft of positief getest is.

· Vooraf aanmelden via www.msv-salz.nl/evenementen

· Maximaal 110 deelnemers toegestaan

· Per rijder is maximaal 1 begeleider toegestaan. Ook de begeleider dient vooraf te zijn aangemeld.

· Publiek is tot nader order niet toegestaan.

· Binnenkomst via de ‘corona ingang’.

· Controle en aanmelden bij binnenkomst. Na aanmelding krijgt de begeleider een hesje mee.

· Tijdens de aanmelding worden rijders ingedeeld op een vlagbeurt. Indien geen begeleider aanwezig, ontvangt in dit geval de rijder een hesje.

· Na aanmelding wordt een parkeerplek toegewezen.

· Parkeerplekken zijn minimaal 60 m2.

· Langs de baan lopen alleen vlaggers, begeleiders en vrijwilligers met een hesje.

· Blijf zoveel mogelijk bij het eigen voertuig.

· Het clubhuis is alleen geopend voor gebruik van de sanitaire voorzieningen. Hierbij geldt de mondkapjesplicht en dient de looproute gevolgd te worden.

· Voor de verkoop van consumpties is een afhaalloket ingericht.

· Volg de instructies van de (corona) vrijwilliger(s) op.

voorkant3x.png