Historie

Motorrijden, dat vind je leuk of niet.

Zodra de eerste motor er eenmaal was zijn de mensen daar ook sport mee gaan bedrijven.

Ook in het midden van het land gebeurde dat al in het begin van de vorige eeuw, hier en daar vonden talloze lokale initiatieven plaats. Gaandeweg kreeg dat meer en meer volume en al snel werd duidelijk dat we dat als samenleving moesten gaan structureren.

De Motor Sport Vereniging SALZ is een regionale motorsportvereniging voorgekomen vanuit meerder lokale verenigingen.De naam msv SALZ komt direct voort vanuit de vier lokale verenigingen in Soest, Amersfoort, Leusden en Zeist van waaruit zij is ontstaan.Vanuit een sterk staaltje van totale maatschappelijke en private afwegingen en besluiten is de msv SALZ per 1 januari 1982 formeel ontstaan.

Juist vanwege dat feit van goed samenleven is gekozen voor een locatie op de Leusderheide, geen geluidoverlast voor haar directe omgeving. Niet alleen dat want daarmee is onze regio verder gevrijwaard van het z.g. illegale off road rijden in onze natuur.Het is ook voor de msv SALZ één van haar doelstellingen om juist dat illegaal off road rijden in onze natuur tegen te gaan.

Al 40 jaar is de msv SALZ bezig het off road motorrijden, inmiddels op meerdere achtereen volgende locaties Leusderheide, veilig en gestructureerd te laten plaatsvinden.

Wij zijn trots op onze vereniging, trots op de constructieve samenwerking met alle relevante overheidsinstantie, trots op de samenwerking met de beide Nationale motorsportbonden en bovenal trots op het feit dat de msv SALZ direct verbonden kan worden met Wereld-, Europeese- en Nationale kampioenen.

Wees zeer welkom, volg de veiligheidsinstructies en geniet volop mee met onze mooie sport.

De msv SALZ binnen haar bestaan: toch maar even vooraf aangeven dat de msv SALZ een motorsport vereniging is welke per definitie totaal niet is te vergelijken is met een z.g. landelijk geduide "Motorclub".

De motorsport vereniging SALZ heeft tot doelstelling het veilig bevorderen van de off road motorsport en met name daarbinnen de motorcross.

De msv SALZ organiseert per jaar minimaal 6 clubwedstrijden, een KNMV DMX wedstrijd, een 2-uurscross, een triatlon sportevenement, een Sinterklaascross en landelijke KNMV & MON wedstrijden.