Nieuws

BAAN VERHUUR AAN DERDEN

Om méér inkomsten uit activiteiten op ons crosscircuit te genereren heeft de sportcommissie een
voorstel gemaakt om het mogelijk te maken voor derden om de baan te huren. Het bestuur heeft in
haar laatste vergadering het voorstel goedgekeurd. Wat zijn de mogelijkheden en voorwaarden
waaronder er gehuurd kan worden.

Het gaat voorlopig over de zomerperiode, dus training op de zaterdagmorgen tot 14.00, voor de
zaterdagmiddag van 14.00 tot 17.00. De baan is dan dus niet geschoven, maar wel prima ingereden
door de leden of gastrijders. Er mogen ook dan uiteraard maximaal 20 rijders gelijktijdig in de baan.


De regels en pegels:
 Gediplomeerd KNMV trainer aanwezig
 EHBO er van de club, tegen een vergoeding van € 50,--
 Huurprijs € 300,-- bij 10 deelnemers en inclusief afdracht voor de verplichte EHBO er.
 Iedere rijder, méér dan 10 tot max 20, betaalt 30,00 p.p.
 Kantine eventueel open kan voor € 50,-- en consumpties tegen normaal club tarief
 Quads en zijspannen mogelijk, echter niet samen te voegen met elkaar of solo’s.
 Betaling vóóraf bij voorkeur per bank. Bij niet betaalde huur blijft het hek op slot.


Voor méér info en boekingen : neem contact op met Kevin Buitenhuis 0651 540 653