Nieuws

Update bestuur 20 december

Update bestuur 20 december

Beste crossers, vrijwilligers en andere crossliefhebbers,

Het einde van het jaar nadert en het crossseizoen 2021 op SALZ is al een paar werken voorbij. Dankzij onze vrijwilligers zijn we afgelopen jaar vaak open geweest, hebben we een aantal begeleide trainingen, drie clubwedstrijden en een DMX wedstrijd georganiseerd. Via deze weg willen we alle vrijwilligers dan ook hartelijk danken! Het is inmiddels een traditie geworden om jullie te bedanken middels het vrijwilligersetentje. Helaas heeft dit door covid voor het tweede jaar op rij niet door kunnen gaan. We vergeten dit echter niet! We zijn nog zoekende naar een andere manier om jullie te bedanken. We hadden eerst het idee om iets te doen i.c.m. de nieuwjaarsreceptie, maar helaas kan ook die niet fysiek doorgaan. Hetzelfde geldt voor de feestavond. Zodra er weer meer mogelijk is komen we hierop terug.

Het eerstvolgende evenement is onze jaarlijkse ALV. Deze vindt plaatst op 31 januari. Waarschijnlijk zal deze net als vorig jaar online plaatsvinden. Tijdens de ALV kijkt het bestuur samen met de leden naar het afgelopen jaar én het komende jaar. Ook kunnen bestuursleden herkozen of juist gekozen worden. Bijna alle bestuursleden hebben geïnventariseerd wat ze afgelopen jaar hebben gedaan en wat ze eventueel volgend jaar willen gaan doen vanuit hun bestuursrol. Een aantal bestuursleden hebben nog een aantal andere vrijwilligerstaken, deze zijn hierin niet meegenomen.

Jay
Ik heb dit jaar de club geholpen door in te springen als interim voorzitter door het ontbreken van een voorzitter. Daarnaast ben ik bezig geweest met het behouden van de vergunning door middel van o.a. contacten te leggen tussen de juiste partijen, denk hierbij bijvoorbeeld aan de RUD. Wij hebben als team, het bestuur, de baan aangepast voor geluidsreductie. Ook heb ik mijn best gedaan door te zorgen voor meer toekomst perspectief. Daar hebben de baan aanpassingen en geluidsreductie ook hun aandeel in gehad. Hierbij wil ik ook graag hand in eigen boezem steken. Er zijn een aantal dingen, zoals de communicatie, misgegaan en dit zal in de toekomst zeker beter moeten. We hebben ons uiterste best gedaan en ik als interim voorzitter ook. Helaas is niet alles vlekkeloos verlopen dit jaar. We moeten als club zorgen dat msv SALZ haar vergunning behoudt en we er nog jaren plezier van kunnen hebben.

Gert
Het afgelopen jaar heb ik, net als in 2020, de rol van penningmeester opgepakt. Dit jaar ben ik dus bezig geweest met de financiële administratie. Volgend jaar wil ik me focussen op het verder op orde brengen en digitaliseren van onze financiële administratie. Door al mijn andere vrijwillige taken heb ik daar dit jaar te weinig tijd voor gehad. Ik heb sinds dit jaar ondersteuning gekregen van Natasja. Daar ben ik erg blij mee en hoop ik volgend jaar voort te zetten.

Kevin
Ik heb mij dit jaar bezig gehouden met de baan en de jeugd/trainingen. Zo heb ik me hard gemaakt om ook op SALZ de rookiecursus te mogen geven. Daarnaast hebben we de baan aangepast en heb ik daar meerdere personen bij betrokken. Ook heb ik de rol van voorzitter sportcommissie op me genomen, omdat we daar helaas nog steeds geen vrijwilliger voor hebben gevonden. Vanuit daar heb ik de sportcommissie vergaderingen gefaciliteerd om zo alle wedstrijden te kunnen organiseren. Volgend jaar wil ik me blijven inzetten voor de sportcommissie zolang er geen voorzitter e is en wil ik me hard blijven maken voor de jeugd.

Sharon
Het afgelopen jaar ben ik veel bezig geweest met het beleid omtrent covid. Daarnaast heb ik begin dit jaar beleid opgesteld voor destijds de evenementencommissie. Na het wegvallen van Sebastiaan heb ik een gedeelte van zijn taken overgenomen. Zo heb ik onze bestuursvergaderingen voorbereid, voorgezeten en genotuleerd. Daarnaast ondersteun ik Jay bij zijn interim voorzittersrol en pak ik veel kleine dingen op (die anders zouden blijven liggen). Denk hierbij aan deze berichten, contact met de DMX en organiseren open vergadering.

Maarten
Geen informatie bekend.

Reni en Sjaak
Een aantal van jullie zullen ons nog niet kennen. Wij zijn begin dit jaar niet gekozen tijdens de ALV. Echter zijn wij gevraagd het bestuur te helpen na het wegvallen van Sebastiaan bij het secretariaat. Dit doen wij samen met veel plezier. We hebben de volgende dingen samen opgepakt: website beheer m.b.t. alle trainingen en wedstrijden, accorderen licentieaanvragen KNMV en MON en beheren algemene mailbox (info@msv-salz.bl).

We zoeken nog bestuursleden voor volgend jaar! Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar: info@msv-salz.nl. De rol van secretaris is in ieder geval vacant. Welke bestuursleden er door gaan en wie er stoppen zal later bekend worden gemaakt.


Ten slotte willen wij via deze iedereen fijne kerstdagen en een sportief 2022 wensen! We hopen jullie allemaal te zien op de ALV en natuurlijk op de baan!

Met sportieve groet,

Het bestuur

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen