Nieuws

Bericht van de wedstrijdleiding m.b.t. de HOBBY / RECREANTEN KLASSE

De hobby / recreanten klasse is in het leven geroepen om beginnende rijders een kans te bieden om een wedstrijd te rijden waarbij de snelheidsverschillen onderling veel kleiner zijn dan wanneer deze rijders direct in de Mx2 of Mx1 zouden moeten starten. De hobby / recreanten klasse is daarmee een Opstapklasse naar de Mx2 of Mx1. 
Wanneer er tijdens een wedstrijd wordt geconstateerd dat er rijders zijn die zich hebben ingeschreven in de hobby / recreanten klasse maar die rondetijden rijden waarmee ze meekomen in de Mx2 of Mx1, dan worden deze rijders de manche erna doorgezet naar de klasse waarin ze thuishoren. Dit zal worden beoordeeld door de wedstrijdleider in samenspraak met de jury en sportcommissie. Tegen deze uitspraak is GEEN beroep mogelijk en de betreffende rijders moeten dit zien als een promotie. Doel hiervan is het veilig houden van de hobby / recreanten klasse.
Op bovenstaande zal iedere wedstrijd worden gecontroleerd dus bespaar je zelf discussie en schrijf je in in de klasse waar je thuishoort.

Met vriendelijke sportgroeten,

de wedstrijdleider.

PS: Het volledige bestuur staat achter dit statement.