Nieuws

Algemene leden vergadering op 23 januari 2023

Bij deze willen wij u uitnodigen voor de Algemene Leden Vergadering van 2023. De vergadering vindt plaats in de kantine van msv-SALZ op 23 januari 2023 en begint om 19:30 uur.

Agenda

• 1 Opening
• 2 Notulen ALV 31-1-2022
• 3 Ingekomen stukken/mededelingen
 • 4 Verslag penningmeester 2022
 • 5 Verslag kascontrole commissie
 • 6 Begroting 2023
 • 7 Verkiezing bestuursleden
 • 8 Statuten wijziging
 • 9 Verslag sportcommissie Agenda vervolg
 • 10 Verslag sponsoring en kantine
 • 11 Voorstel 1 dag vrijwilliger
 • 12 Sport/evenementen en vrijwilligers kalender 2023
 • 13 Enquête 2022-2023
 • 14 Rondvraag

Met vriendelijke groet,

Het bestuur