Nieuws

Beknopte samenvatting Algemene ledenvergadering van 4 februari 2019

Namens het bestuur bedankt de nieuwe voorzitter, Niels Wouters, iedereen voor zijn aanwezigheid op de ALV. De opkomst was goed en de sfeer was positief!

Bij alle jaarverslagen zijn er geen bijzonderheden gemeld en de kascommissie heeft décharge verleend aan de penningmeester/ het bestuur.

Bestuurswissel:

Norbert Cretier is afgetreden als voorzitter na ruim 13 jaar en Willeke Mutser is afgetreden als secretaris na 9 jaar. Hartelijk dank voor jullie inzet en positieve bijdrage!

Ik, Niels Wouters, ben aangetreden als jullie nieuwe voorzitter en Mark van Ombergen is aangetreden als jullie nieuwe secretaris. Wij hebben zin om samen met de leden van msv-SALZ het beleid positief voort te zetten.

Besproken punten:

-        Ereleden zijn benoemd, te weten: Norbert Cretier, Willeke Mutser en Herman van Laar

-        Willem van Zetten Bokaal is uitgereikt aan de vrijwilliger van het jaar, Esther Westerman

-        Herman van Laar en Kevin Buitenhuis gaan zich samen inzetten voor jeugd en crosstraining

-        Geluid, onze vergunning laat 94dBa toe en SALZ heeft geïnvesteerd in nieuwe professionele FIM/KNMV/MON goedgekeurde meetapparatuur. Nadere informatie zal volgen in de Crosspost, om ons gezamenlijk belang – crossen – te kunnen blijven beoefenen.

 

Op naar een veilig en sportief cross seizoen voor 2019!

 

Sportieve groet,

Niels Wouters

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen