Verslagen ALV en tussentijdse ALV 2019

Beste leden en ereleden,

20-1-2020 zal de ALV plaasvinden om half 8 bij ons in de kantine. Jullie zijn hier allemaal uitgenodigd. 
Tijdens deze ALV zal onder andere een voorstel voor de wijziging van de statuten besproken worden. OfficiĆ«el moeten wij dit 5 dagen voor de ALV kenbaar maken, maar gezien wij tot op heden bezig waren de laatste hand te leggen aan de statuten, was dat niet mogelijk. Om jullie voldoende tijd te geven om deze vernieuwde statuten door te nemen, worden jullie verzocht om uiterlijk maandag 27 januari jullie stem te laten horen. Dit kan door een email te sturen naar info@msv-salz.nl en daarin aan te geven of je voor of tegen de nieuwe statuten bent. 

Op deze pagina is het volgende bijgevoegd:
- Voorstel wijziging statuten (wijzigingen zijn in rood weergegeven)
- Agenda ALV 20-1-2020
- Notulen van de twee ALV's van 2019

Hopelijk tot vanavond en wij zien graag jullie reactie tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur