Nieuws

Uitnodiging tussentijdse ALV

Uitnodiging tussentijdse ALV

Geachte leden,

 

Graag nodigen wij jullie uit voor een tussentijdse Algemene ledenvergadering, maandag 24 februari

2020 om 19.45 uur, waarin wij jullie allen nader en officieel gaan informeren.

 

Tijdens de jaarlijkse ALV van 20 januari 2020 is het zittende bestuur overvallen door de gedreven reacties vanuit de vele aanwezigen inclusief het plots toetreden van 2 extra algemeen bestuursleden.

Het bestuur zelf had een geheel andere perceptie met deze ALV en was geheel overdonderd. Om de vitaliteit van onze vereniging te stimuleren beoogden wij Rob van Dijk, de voorzitter van onze sportcommissie voor te dragen als vervanger van de afgetreden Ries van Schaik, meer is niet nodig. De feitelijk reden van de huidige situatie is de tweespalt tussen het bestuur en enkele vrijwilligers.

Deze tweespalt situatie welke al wat langer actief is en daarnaast onze huidige inschatting daarover is de reden dat wij, ieder bestuurslid voor zich, definitief gaan aftreden. Wij zullen jullie met name hierover informeren.

 

Aansluitend worden jullie om beurt in de gelegenheid gesteld om kort en helder je gedachten te geven of je mogelijk aan te melden voor de openstaande functies, zoals hieronder genoemd.

- Voorzitter

- Secretaris

- Penningmeester

- Algemeen bestuurslid PR

 

Wellicht ten overvloede; tijdens deze vergadering treden wij, Mayo Heiwegen, Mark van Ombergen, Sharon Slootweg, Nicole van Schaik en Rob van Dijk definitief af. Hierover gaan wij niet meer in discussie.

 

Beste leden, neem de tijd, ga met elkaar in gesprek, wissel ideeën uit en denk goed na over de toekomst van onze vereniging de msv SALZ.

 

Hierna zullen de 20 januari jl.. gekozen bestuursleden Quins Peizel en Kevin Buitenhuis de bestuurlijke leiding overnemen.

 

Hoogachtend,

 

Het bestuur van msv SALZ

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen