Nieuws

- Bestuurlijke mededeling -

Beste allen,

Gelet op de resultaten van de algemene ledenvergadering van 20 januari 2020, heeft een ieder ondergetekende besloten zijn of haar functie neer te leggen.
 
Wij komen snel met een nieuwe datum voor een algemene ledenvergadering, waarin wij formeel zullen aftreden, ieder ondergetekende individueel. Tot dat moment dienen wij de belangen van de msv SALZ, door demissionaire de lopende zaken te behandelen. Nieuwe initiatieven worden er door dit demissionair bestuur niet genomen.
 
Wij betreuren de ontstane situatie, maar wij zien geen betere oplossing.
 
Met vriendelijke groet,
Mayo Heiwegen – penningmeester
Mark van Ombergen – secretaris
Nicole van Schaik – algemeen bestuurslid
Sharon Slootweg – algemeen bestuurslid
Rob van Dijk – algemeen bestuurslid en voorzitter sportcommissie

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen