Nieuws

- Belangrijke mededeling tussentijdse ALV -

Beste leden,

Graag nodigen wij jullie uit op 16 september om 20.00 uur in de kantine voor de tussentijdse ALV waarin wij jullie nader en officieel gaan informeren.

In februari jongstleden is tijdens de jaarlijkse ALV het door jullie gekozen bestuur aangetreden. Enthousiast en geïnspireerd zijn zij met z’n zessen van start gegaan. Gaandeweg zijn er helaas fricties ontstaan welke hebben geleid tot het opstappen van onze voorzitter en secretaris. Wanneer zoiets aan de hand is wil en dient het zittend bestuur jullie te informeren via een tussentijdse ALV.

Alle zes gekozen bestuursleden zullen hun beweegredenen jullie kort en helder aanreiken. Daarna zal bestuurslid Sharon Slootweg toelichten wat het zittend bestuur heeft gedaan en verder zal doen tot aan de komende jaarlijkse ALV in februari 2020. Vervolgens worden jullie om beurt in de gelegenheid gesteld om kort en helder je gedachten/suggesties te geven.

Wij wijzen er met nadruk op dat er niet wordt gediscussieerd, maar uiteraard wel wordt geluisterd en in de notulen genoteerd.

Kom vooral en wees welkom.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur msv SALZ

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen